Zo wordt proosten
op vriendschap nóg leuker!

Privacystatement De Schrobbelèr BV

De Schrobbelèr BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites en diensten en zorgt ervoor dat de (persoonlijke) informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

In dit privacystatement wordt omschreven hoe De Schrobbelèr BV omgaat met de persoonlijke informatie van personen, zoals bezoekers van websites van De Schrobbelèr BV en kopers van producten en diensten van De Schrobbelèr BV (hierna: ‘de gebruiker’ of ‘jij’).

Op het moment dat jij je gegevens aan De Schrobbelèr BV verstrekt of onze website bezoekt, stem je in met de voorwaarden zoals neergelegd in dit privacystatement.

De Schrobbelèr BV verzamelt en registreert bij een webshopbestelling gegevens zoals de voornaam van de gebruiker, de achternaam, alsmede het adres, het e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer.

In dit privacystatement wordt toegelicht wat De Schrobbelèr BV doet met jouw persoonsgegevens. De Schrobbelèr BV kan voor haar dienstverlening gebruik maken van derden, die als bewerker uitsluitend in opdracht van De Schrobbelèr BV zullen optreden. Daarnaast is dit privacystatement van toepassing op alle informatie die De Schrobbelèr BV over jou verzamelt via haar websites.

Websites van derden

Dit privacystatement niet van toepassing op de websites van andere partijen waarnaar De Schrobbelèr BV een hyperlink aanbiedt. Bezoek voor het privacybeleid van deze partijen de betreffende websites. De Schrobbelèr BV is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van andere partijen.

Welke gegevens

De Schrobbelèr BV verzamelt bij een webshopbestelling de volgende gegevens.

• Naam en adres

Je adres en woonplaats hebben we onder meer nodig voor het opstellen van facturen, als we contact met je op willen nemen of als. Je naam hebben we nodig omdat we je liever niet aanspreken met een nummer.

• E-mailadres

We bewaren je e-mailadres zodat het mogelijk is om je belangrijke berichten over jouw bestelling te kunnen sturen. Je e-mailadres kunnen we ook gebruiken om je via nieuwsbrieven up-to-date te houden over nieuwe producten of aanbiedingen. Uiteraard heb je de optie om je hiervoor uit te schrijven.

• Telefoonnummer

We bewaren je telefoonnummer zodat het mogelijk is om wanneer noodzakelijk snel contact met je op te kunnen nemen over je bestelling.

• Betaalgegevens

We slaan betaalgegevens, zoals je rekeningnummer en je naam als rekeninghouder op na een geslaagde bestelling. Voor de verwerking van je betalingen zetten we ook andere partijen in, zoals cardgate.com. Bij een bestelling koppelen we een bestelnummer en een factuurnummer aan je e-mailadres.

Doeleinden

De Schrobbelèr BV kan jouw gegevens gebruiken:
• Ter uitvoering van haar dienstverlening in de meest ruime zin.
• Voor het beheer van haar klantenadministratie.
• Het versturen van de factuur en het verwerken van de betaling.
• Om je informatie te verschaffen over nieuwe diensten, producten en aanbiedingen.
• Ter registratie van de bezoekersgegevens.
• Ter verbetering en beveiliging van haar websites.
• Ter uitvoering van marktonderzoeken.

Je gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Mocht je geen berichten meer van ons willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden (zie privacyrechten).

Bewaartermijn

De Schrobbelèr BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Gebruik van cookies

Behalve de gegevens die wij over jou verzamelen zoals hierboven is omschreven, behoudt De Schrobbelèr BV zich het recht voor om, net als de meeste websites, ook informatie te vergaren door gebruik te maken van zogenaamde cookies.

Privacyrechten

Je hebt enkele handige privacyrechten tot je beschikking. Zo kan je De Schrobbelèr BV vragen om inzage in of correctie, verplaatsing of verwijdering van je persoonsgegevens.
Wil je deze rechten inzetten of er meer over weten, neem dan contact met ons op via info@schrobbeler.nl

Beveiliging

De Schrobbelèr BV doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat jouw gegevens goed beveiligd zijn. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de systemen waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. Deze systemen zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes.

Verstrekking van gegevens

Wij kunnen je gegevens verstrekken aan de met ons gelieerde ondernemingen en aan partijen die wij inschakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening. Bijvoorbeeld het bedrijf wat voor ons de betalingen afhandelt of het bedrijf dat voor ons de pakketverzending afhandelt. Daarbuiten zullen wij geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Wijzigingen

De Schrobbelèr BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. De gebruikers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van De Schrobbelèr BV te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. De laatste versie is gemaakt in juni 2018.