Schrobbelèr maakt gebruik van cookies

Cookies zijn kleine bestanden die met pagina’s van deze website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer worden opgeslagen. Er zijn verschillende soorten cookies die gebruikt worden voor verschillende doeleinden. Voor het plaatsen van cookies is soms wel en soms geen toestemming nodig.

Schrobbelèr plaatst functionele cookies, om de website naar behoren te laten functioneren en analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.

Geef hieronder uw toestemming voor het plaatsen van cookies door social medianetwerken toe, deze netwerken kunnen u volgen en uw internetgedrag gebruiken voor andere doeleinden die wel persoonsgegevens verwerken.

Als u meer wilt weten over de cookies die wij gebruiken, de gegevens die daarmee verzameld worden en over uw rechten op dit punt, lees dan ons cookie statement en privacy policy om meer te leren over onze cookies.

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Schrobbelèr actie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle promotionele kansspelen en prijsvragen welke door Schrobbelèr, al dan niet in samenwerking met derden, worden georganiseerd.

– Door deelname aan een door Schrobbelèr BV georganiseerd promotioneel kansspel of prijsvraag verklaart de deelnemer in te stemmen met deze algemene voorwaarden.
– Medewerkers van Schrobbelèr BV en hun familieleden, alsmede medewerkers en familieleden van eventuele sponsoren zijn uitgesloten van deelname.
– Deelnemers dienen ten minste 18 jaar oud te zijn. Schrobbelèr BV is gerechtigd om deze toestemming te verifiëren ten tijde van het uitreiken van een gewonnen prijs.
– Over de uitslag van promotionele kansspelen of prijsvragen kan niet worden gecorrespondeerd.
– Prijzen kunnen uitsluitend worden toegekend aan de winnaar, zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.
– Door deelname aan een promotioneel kansspel of prijsvraag verleent de prijswinnaar toestemming aan Schrobbelèr BV en eventuele in de specifieke voorwaarden genoemde sponsor(en) om zijn of haar naam, de inzending, alsmede eventuele foto’s van de prijsuitreiking voor promotionele doeleinden te gebruiken en deze op haar websites en/of in haar andere media-uitingen te publiceren.
De deelnemer geeft Schrobbelèr toestemming om zijn of haar persoonsgegevens op te slaan in een gegevensbestand en deze gegevens te gebruiken om uitvoering te geven aan het promotionele kansspel of prijsvraag en om u te informeren over andere producten en diensten van Schrobbelèr BV.
– Schrobbelèr BV is gerechtigd uw persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen die bij de uitvoering van het promotionele kansspel of prijsvraag betrokken zijn.
– Schrobbelèr BV zal ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens met zorg worden behandeld en zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en tegen elke vorm van onwettige verwerking. U mag uw gegevens te allen tijde inzien en verzoeken ze te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen door een mail te sturen naar info@schrobbeler.nl.
– Schrobbelèr BV behoudt het recht om deelnemers te diskwalificeren of te weigeren als Schrobbelèr het vermoeden heeft of zeker weet dat de deelname in conflict is met de opgestelde promotie of als deelname niet te goeder trouw is of op grond van andere aanvaardbare redenen.
– Prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht via e-mail.
– De aanspraak op een prijs vervalt nadat drie maanden zijn verstreken na de datum waarop de aanspraak op de prijs is ontstaan.
– Er wordt door Schrobbelèr BV geen geldelijk alternatief aangeboden.
– Schrobbelèr BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit een promotioneel kansspel of prijsvraag voortvloeiende schade en verleent geen garantie op de te verstrekken prijzen.
– Schrobbelèr BV behoudt zich het recht voor om een promotioneel kansspel of prijsvraag te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
– De prijzen kunnen afwijken van de afbeeldingen die worden getoond als prijs.
– Op promotionele kansspelen en prijsvragen is Nederlands recht en de Gedragscode promotionele kansspelen van toepassing.
– Eventuele klachten, vragen of opmerkingen kunt u per e-mail richten aan Schrobbelèr BV, info@schrobbeler.nl. Schrobbelèr BV zal op de reacties zo spoedig mogelijk reageren.
– De Kruikenjacht actie loopt tot en met 16 juni 2021.
Bekijk hier het privacystatement.